• Zależni Nie Zależni

  line
  Fundacja Zależni Nie Zależni, która początkowo działała pod nazwą Fundacja Centrum Konsultacji i Terapii Absolut, została ustanowiona w sierpniu 1995 roku. Jednym z dwójki Fundatorów był dr med. Bohdan Tadeusz Woronowicz, dzisiejszy Prezes Zarządu Fundacji. Powołanie Fundacji wiązało się z niezwykle trudną, w tamtych latach, sytuacją finansową polskiej służby zdrowia i zagrożeniem likwidacją m.in. placówek lecznictwa odwykowego, a zadaniem miało być pozyskiwanie środków finansowych i wspieranie zagrożonych likwidacją placówek. Celem Fundacji, zgodnie z jej statutem, było i jest prowadzenie nieodpłatnych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjno-resocjalizacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, patologicznych zachowań, nawyków i popędów oraz na rzecz bliskich tych osób. Przez kolejne lata swojej działalności Fundacja organizowała spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz dla ich bliskich, a także współpracowała z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy organizowaniu turnusów terapeutycznych w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Instytutu w Strzyżynie. W 2008 roku, z inicjatywy Fundacji, został przygotowany i wyemitowany w III Programie TVP wieloodcinkowy program telewizyjny pt. „Zależni Nie Zależni”, poświęcony różnym uzależnieniom.
  read more
  slider image
 • Konferencja

  line
  Od dłuższego czasu rozważaliśmy, w ramach Fundacji „Zależni-Nie-Zależni”, potrzebę uzupełnienia wiedzy i umiejętności praktycznych polskich terapeutów uzależnień o problematykę diagnozy i terapii patologicznego hazardu. Pewną nadzieją na realizację tego zamierzenia była ustawa o grach hazardowych z dn. 19 listopada 2009 roku i ustanowienie Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku, ale tak jak to u nas bywa i zgodnie ze złą tradycją, przez kolejnych 9 miesięcy, nie przygotowano rozporządzenia, które umożliwiłoby korzystanie ze środków tego Funduszu. W tej sytuacji trzeba było szukać innych rozwiązań. Nawiązaliśmy więc współpracę z Fundacją „Milion Marzeń”, która nie tylko zainteresowała się ideą podnoszenia kwalifikacji polskich specjalistów ale również znalazła środki finansowe na realizację tej idei. My zajęliśmy się stroną merytoryczną i organizacyjną Konferencji. Efektem współpracy była pierwsza w naszym kraju, ogólnopolska konferencja nt. „Diagnoza i terapia patologicznego hazardu”, która odbyła się w Warszawie w dniach 27-29.10.2010 roku i zgromadziła ponad 100 specjalistów z terenu całej Polski. Mamy nadzieję, że osoby te staną się zaczątkiem ogólnopolskiej sieci specjalistów, którzy potrafią skutecznie pomagać osobom z problemem patologicznego hazardu i ich bliskim. Ponieważ nasze polskie doświadczenia w leczeniu patologicznego hazardu są dosyć skromne zaprosiliśmy do współpracy specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, którzy wyrazili chęć podzielenia się z naszymi specjalistami swoim bogatym doświadczeniem. Wraz z nimi przygotowaliśmy materiały, które będą pomocne w prawidłowym diagnozowaniu i leczeniu osób z problemem patologicznego hazardu. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się: • Anita Maria Pindiur – psycholog, specjalistka leczenia hazardu, dyrektor kliniczny ośrodka leczenia uzależnień The Way Back Inn w Chicago. • Ryszard Romaniuk – doc. dr hab., neurofizjolog, specjalista leczenia uzależnień ze Szpitala Weteranów (VA) w Brecksville w stanie Ohio, a jednocześnie wykładowca Mandel School of Applied Social Sciences i Cuyahoga Community College w Cleveland. Członek zarządu The Alcohol, Drug Addiction and Mental Health Services Board of Cuyahoga County. • Louis Weigele – terapeuta uzależnień i superwizor z 30-letnim stażem w leczeniu osób uzależnionych od hazardu, wykładowca Mandel School of Applied Social Sciences Case Western Reserve University w Cleveland. Były prezydent Ohio Council on Problem Gambling i członek zarządu National Council on Problem Gambling. • Bohdan Tadeusz Woronowicz – dr n. med. specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień. Twórca i wieloletni kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prezes Fundacji „Zależni-Nie-Zależni”.
  read more
 • Media

  line
  Zachęcamy do zapoznania się z materiałami wideo w dziale "Media".
  read more

Fundacja Zależni Nie Zależni
Maltańska 6 lok. 2
02-761 Warszawa

Tel:  22/858 34 74, 601 801 453
Fax: 22/858 34 74

email: biuro@z-n-z.eu

home title

Fundacja Zależni Nie Zależni, która początkowo działała pod nazwą Fundacja Centrum Konsultacji i Terapii Absolut, została ustanowiona w sierpniu 1995 roku.  Jednym z dwójki Fundatorów był dr med. Bohdan Tadeusz Woronowicz, aktualny Prezes Zarządu Fundacji  (www.b.woronowicz.dr-med.pl). Powołanie Fundacji wiązało się z niezwykle trudną, w tamtych latach, sytuacją finansową polskich placówek ochrony zdrowia i poważnym zagrożeniem likwidacją m.in. placówek lecznictwa odwykowego. Zadaniem Fundacji miało być pozyskiwanie środków finansowych i wspieranie zagrożonych likwidacją placówek. Celem Fundacji, zgodnie z jej statutem, było i jest nadal prowadzenie nieodpłatnych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjno-resocjalizacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, patologicznych zachowań, nawyków i popędów oraz na rzecz bliskich tych osób.

Przez kolejne lata, nasza działalność koncentrowała się głównie na organizowaniu spotkań terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz dla ich bliskich. Przez wiele lat organizowaliśmy także, wspólnie  z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, turnusy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla dzieci alkoholików, w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Instytutu w Strzyżynie. Niestety ta jedyna w Polsce i prawdopodobnie na świecie idea została przez Instytut zarzucona, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie był zainteresowany kontynuowaniem tej, bardzo ekonomicznej, formy pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim.

W 2008 roku, z inicjatywy Fundacji, został przygotowany i wyemitowany w III Programie TVP wieloodcinkowy program telewizyjny pt. „Zależni Nie Zależni”, poświęcony różnym uzależnieniom. Chcieliśmy bardzo, aby ten Program przekonał społeczeństwo co do tego, że wszystkie uzależnienia są bardzo do siebie podobne i dlatego należy  je traktować podobnie, a co najważniejsze, że trzeba i można je leczyć. Niestety nie wszystkie nasze argumenty trafiały do telewizyjnych decydentów i stąd nie wszystkie nasze założenia udało się zrealizować.

W trosce o poszerzenie oferty placówek terapii uzależnień i bardziej profesjonalną pomoc dla osób uzależnionych, organizowaliśmy także ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe dla pracowników lecznictwa uzależnień z udziałem zagranicznych wykładowców takie jak np. ”Specyficzni pacjenci placówek lecznictwa odwykowego” czy też pierwszą w Polsce konferencję na ten temat,  „Diagnoza i terapia patologicznego hazardu” (październik 2010), w której wzięło udział prawie 120 specjalistów psychoterapii uzależnień z terenu całego kraju. Planowane są kolejne konferencje poświęcone problematyce uzależnień behawioralnych.

line